Αναπλάσεις,νυχτερινή φύλαξη κοινόχρηστων χώρων και ανακύκλωση στο Δήμο Αρταίων.

0
160

Στο Πράσινο Ταμείο εντάχθηκε η πρόταση του Δήμου Αρταίων για την ανάπλαση των πλατειών σε Αγία Θεοδώρα και Ροδαυγή. Παράλληλα ο Δήμος προχωρά στη φύλαξη των Δημοτικών εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων.