ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ