ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥΛΗΣ Πρόεδρος ΝΠΔΔ Κ.Κ.Μ.Π.Α.Δ. Αρταίων