ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ