Αναδασωτέες όλες οι καμένες εκτάσεις σύμφωνα με εγκύκλιο του Υ.Π.ΕΝ

Για σαφή βούληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσον αφορά τη προστασία και αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων η οποία θα διασφαλίσει ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία αλλαγή στο χαρακτήρα και τη χρήση τους,έκανε λόγο ο Αναπληρωτής Υπουργός Σωκράτης Φάμελλος.