ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΕ ΩΣ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ ΧΩΡΙΟ Η ΚΡΥΟΠΗΓΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ