ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΣ ΆΡΤΑΣ ΛΟΓΩ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ