ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ