Αναβαθμίζεται ο Επιχειρησιακός Εξοπλισμός Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου.

Αναβαθμίζεται ο Επιχειρησιακός Εξοπλισμός Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου,με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ήπειρος 2014-2020”. Η Περιφέρεια υπέβαλε προς ένταξη το Τεχνικό Δελτίο με συνολικό προϋπολογισμό 2 εκατ.ευρώ.