Αναβάθμιση των τμημάτων του ΤΕΙ και παραμονή τους στην Άρτα ζητά ομόφωνα το Δ.Σ Αρταίων.

Ομόφωνη είναι η στήριξη και η ενίσχυση των προτάσεων του ΤΕΙ για τη μετεξέλιξή του από το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων. Αυτό εκφράστηκε στη πρόσφατη συνεδρίαση με την ομόφωνη απόφαση που ελήφθη.