Ανέλαβε τα νέα καθήκοντά του ως Διοικητής της Π.Υ Φιλιππιάδας ο Σωτήρης Μπαλής.

Στη πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών αναφέρθηκε ο Διοικητής της Π.Υ Φιλιππιάδας Σωτήρης Μπαλής με την ανάληψη και των νέων καθηκόντων του.