Αμετάβλητα τα δημοτικά τέλη για το 2019 στο Δήμο Ζηρού.

Σταθερά τα Δημοτικά τέλη και για το 2019 προτείνει η Δημοτική Αρχή στο Δήμο Ζηρού. Σε δηλώσεις του ο κ.Καλαντζής αναφέρεται εκτός των ανταποδοτικών τελών και στη διαχείριση των απορριμμάτων.