“Αλλαγή πλεύσης” για την αξιοποίηση του ΞΕΝΙΑ.

Αλλαγή πλεύσης για την αξιοποίηση του ΞΕΝΙΑ αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων στη συνεδρίαση της Δευτέρας. Κατά τη συζήτηση του θέματος,εκφράστηκαν απόψεις και διαφορετικές προτάσεις,ενώ δεν έλειψαν και οι υψηλοί τόνοι. Ωστόσο όπως τονίστηκε,κοινή συνισταμένη και ζητούμενο αποτελεί η αξιοποίηση του και όχι η ερήμωσή του.