Αλλαγή διοίκησης στο αεροπορικό απόσπασμα Ακτίου.

Τα καθήκοντά του ανέλαβε και επίσημα στο αεροπορικό απόσπασμα του Ακτίου ο νέος Διοικητής,Σμήναρχος Σπυρίδωνας Τσαντός. Η τελετή παράδοσης παραλαβής πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων φορέων και τοπικών αρχών.