Αλλάζει φέτος η διαδικασία συγκομιδής και εμπορίας των ακτινιδίων.

0
204

Αλλάζει φέτος η διαδικασία συγκομιδής και εμπορίας των ακτινιδίων,σύμφωνα με σχετική Υπουργική απόφαση.Η βασική αλλαγή είναι ότι παραγωγοί δεν προσέρχονται πλέον στην ΔΑΟΚ προκειμένου να ζητήσουν με αίτησή τους τη μέτρηση σακχάρων ενώ οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλα τα στάδια εμπορίας.