ΑΚΑΡΠΕΣ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 47ΧΡΟΝΟ ΨΑΡΑ – ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ