Αιτήματα και δράσεις από τον σύλλογο εργαζομένων του Δήμου Αρταίων

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του Δήμου Αρταίων και γενικότερα θέματα που αφορούν το δημόσιο τομέα συζητήθηκαν στη Γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε.