ΑΙΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 538 ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΞΕΣΠΑΣΕ ΦΩΤΙΑ

0
192