ΑΓ.ΝΑΤΣΙΚΑ: ”ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ”