Ίδρυση τμήματος Ενδοοικογενειακής Βίας στην Ελληνική Αστυνομία.

“Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας” υπό τη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης θα δημιουργηθεί άμεσα στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας .Το τμήμα θα έχει συντονιστικό ρόλο και θα αναλάβει την επίβλεψη και την καθοδήγηση των περιφερειακών υπηρεσιών με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση το ίδιο τμήμα θα μεριμνά για την ανάπτυξη δράσεων σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς για την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας,καθώς και για την πρόληψη της δευτερογενούς θυματοποίησης,εκφοβισμού και αντεκδίκησης.