Έως 31 Μαΐου οι αιτήσεις για εγγραφή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία

Ξεκίνησαν από τις 2 και θα διαρκέσουν έως 31 Μαΐου οι αιτήσεις για εγγραφή μαθητών στα Μουσικά σχολεία όλης της χώρας. Οι γονείς ή κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών εκτός από την αίτηση θα πρέπει να προσκομίσουν και ένα λογαριασμό ΔΕΚΟ από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους.