Έτοιμος ο νέος χάρτης των μειονεκτικών περιοχών της χώρας.

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση έχει σταλεί η κανονιστικά προβλεπόμενη οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και ειδικά μειονεκτήματα. Ωστόσο συνεχίζονται να καταγράφονται αντιδράσεις για αποκλεισμό μειονεκτικών περιοχών από το χάρτη και από πολλούς Δήμους μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Ιωαννιτών.