Έργα αστικής ανάπτυξης υποβλήθηκαν στο ΕΣΠΑ από το Δήμο Αρταίων.

Τρείς προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 6.300.000 ευρώ επεβλήθησαν στο ΕΣΠΑ από το Δήμο Αρταίων. Πρόκειται για έργα αστικής ανάπλασης ,με στόχο την ανάδειξη της περιοχής αλλά και τη βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων.