Έργα αποκατάστασης οδοποιϊας στα όρια των Δήμων Άρτας & Νικ.Σκουφά.

Με ταχείς ρυθμούς υλοποιούνται τα έργα αποκατάστασης οδοποιϊας στα όρια των Δήμων Άρτας και Νικολάου Σκουφά. Ο προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 200.000 ευρώ τα οποία διέθεσε η Περιφέρεια Ηπείρου.