Έντονες διαμαρτυρίες για την αναστολή εφημεριών των Κ.Υ.

Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες του Δήμου Ζηρού όσον αφορά την απόφαση του Υπουργείου Υγείας για την αναστολή εφημέρευσης του Κ.Υ. Φιλιππιάδας ενώ ζητά τη κάλυψη εφημεριών στα Κ.Υ Πάργας και Καναλλακίου.