Ένας νεοσύστατος Σύλλογος ιδρύθηκε στον Νομό της Άρτας.

0
255

Σύλλογος Μονογονεϊκών Οικογενειών ιδρύθηκε στο Νομό Άρτας στοχεύοντας στη στήριξη των οικογενειών αυτών και τη διεκδίκηση δικαιωμάτων τους. Τα γραφεία του Συλλόγου βρίσκονται επί της Μαξίμου Γραικού 20 και λειτουργούν καθημερινά από τις 9 έως τις 12 το πρωί.