Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ Ηπείρου.

Επί τάπητος τέθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν τη διαχείριση απορριμμάτων στη συνάντηση των Προέδρων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου παρουσία του προέδρου της ΠΕΔ Ηπείρου Γιάννη Λώλου και του Συντονιστή Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας κ.Μιχελάκη με τον Αν.Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.Φάμελλο. Αποφασίστηκε άμεσος τερματισμός των τριών ΦΟΔΣΑ και της θητείας των προέδρων τους και η έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού φορέα με πρόεδρο το Στάθη Γιαννούλη,ο οποίος και θα αναλάβει όλα τα τρέχοντα ζητήματα και τη λειτουργία των σταθμών μεταφόρτωσης.