Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε δέκα ορεινούς Δήμους της Ηπείρου.

Ποσό ύψους είκοσι (20) εκατομμυρίων ευρώ θα διαθέσει το Υπουργείο Εσωτερικών σε νησιωτικούς και ορεινούς δήμους ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Μεταξύ των 85 Δήμων που επιχορηγούνται περιλαμβάνονται 10 Δήμοι στην Ήπειρο ενώ κατ’ ελάχιστο ποσό ενίσχυσης ανά δήμο 170.000 ευρώ.