Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΣΠΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου.

Εγκρίθηκε από το Δ.Σ Αρταίων η υποβολή δύο προτάσεων στο ΕΣΠΑ οι οποίες αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού κολυμβητηρίου και η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων της Άρτας.