΄΄ Ο ΚΥΒΟΣ ΕΡΙΦΘΗ΄΄ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗ Δ.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗΣ Η ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΆΡΤΑ

0
372