΄΄ΣΙΣΑ΄΄: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΟΛΕΘΡΙΟΥ ΝΑΡΚΩΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ