΄΄Η ΛΑΚΚΙΩΤΙΚΗ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΔΙ΄΄ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ 3ου ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ