΄΄Η καρδιά΄΄ του EUROPARK ΄΄ χτυπά΄΄ στα Τζουμέρκα.

0
523

Με τη συμμετοχή 100 και πλέον συνέδρων ξεκίνησε σήμερα η 11η συνάντηση EUROPARK στα Πράμαντα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων .Θέμα της συνάντησης :Οι κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις του τουρισμού. Αναζητώντας μια βιώσιμη απάντηση.