΄΄ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ΄΄ ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΚΕΔΕ ΜΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

0
180