΄΄ΈΝΑΣ ΘΕΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΝΗΝΥΜΑΤΩΝ΄΄